Regulamin Rajdowy – Edycja 2024

1. ORGANIZATOR RAJDU – 77 Mazowiecka Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się na terenie kompleksu leśnego „Las Radziejewski” (okolice Żyrardowa – woj. mazowieckie) w dniach 14-16.06.2024 bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy oczekują na patrole na starcie rajdu w piątek 14 czerwca 2023 od godziny 16:00 do 19:00. Program rajdu oraz wszelkie szczegółowe informacje patrole otrzymają drogą mailową wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

3. UCZESTNICY
Harcerski Rajd Radziejewski jest imprezą harcerską (bez względu na przynależność organizacyjną), przeznaczoną wyłącznie dla dwóch grup wiekowych (metodycznych): Harcerzy Starszych i Wędrowników. W rajdzie mogą brać udział drużyny harcerskie/zastępy/patrole oraz grupy zorganizowane zaproszone przez organizatora (we wszystkich przypadkach mogą być one maksymalnie 12 osobowe, minimalnie 6 osobowe). W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba (opiekun), która na starcie rajdu podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich członków patrolu.

4. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia rozpoczną się 31.12.2023 o 23:59:59 i potrwają maksymalnie do  31.05.2024 Zastrzegamy sobie jednak możliwość zakończenia rejestracji patroli przed czasem, jeżeli przekroczona zostanie założona przez nas maksymalna ilość uczestników. Zakładamy limit: 250 uczestników lub 30 patroli. Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Rajdu Radziejewskiego – Formularz Zgłoszeniowy. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

 • nazwa patrolu
 • ilość osób w patrolu
 • hufiec macierzysty
 • kto jest pełnoletnim opiekunem.

Przed rajdem drużyny otrzymują potwierdzenie o zakwalifikowaniu na rajd, wraz ze szczegółową instrukcją i programem rajdu oraz zadaniem przedrajdowym do wykonania. Za przyjęty na trasę uważa się patrol, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • w terminie i w poprawny sposób prześle zgłoszenie do organizatorów,
 • dokona wpłaty wpisowego za wszystkich członków patrolu,
 • otrzyma drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.

5. PŁATNOŚCI
Koszt uczestnictwa w rajdzie, zależy od daty zgłoszenia:

 • patrole które zgłoszą się do 31.03.2024 – wpisowe wynosi 75 zł od osoby.
 • patrole które zgłoszą się w terminie 01.04 – 31.05.2024 lub zakwalifikują się z listy rezerwowej – wpisowe wynosi 85 zł od osoby.

Płatność należy dokonać  przelewem na konto:  19 1240 6348 1111 0000 5118 8632 – Hufiec ZHP Jaktorów, ul. j. Chełmońskiego 4 , 96-313 Jaktorów. W tytule przelewu prosimy wpisać : “DSZ – HRR2024 – Nazwa Patrolu”. Wpłata wpisowego musi być zaksięgowana na koncie organizatora najpóźniej 7 dni od daty zgłoszenia. Prosimy dokonywać wpłat ZA CAŁE PATROLE, a nie pojedynczych harcerzy. Potwierdzenie dokonania wpisowego prosimy przesłać na naszego maila: hrr @ jaktorow.zhp.pl

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 30 dni przed rajdem zwracamy 50% wpłaconej kwoty. Jeśli do rajdu zostało mniej niż 30 dni wpisowe NIE PODLEGA ZWROTOWI.

6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA
Organizator zapewnia uczestnikom rajdu:

 • 3 dni doskonałej zabawy na najwyższym poziomie,
 • atrakcyjny koncert w piątek,
 • dostęp do wody pitnej,
 • gorący posiłek w sobotę – ze względów technicznych nie mamy możliwości zapewnienia posiłków bezmięsnych i bezglutenowych,
 • miejsce noclegowe pod namiot,
 • wrzątek do kolacji i śniadań w miejscu noclegu,
 • mapę terenu w skali 1:10000,
 • dyplomy uczestnictwa w rajdzie,
 • wyjątkową plakietkę rajdową,
 • bardzo wartościowe nagrody dla najlepszych.

7. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU
Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie: namioty, śpiwory, karimaty, apteczkę pierwszej pomocy, prowiant, naczynia na ciepły posiłek, przybory toaletowe, apteczkę, busolę oraz ubezpieczenie NNW obejmującą ubezpieczeniem WSZYSTKICH członków patrolu. Polisę ubezpieczeniową okazać przy meldowaniu się w bazie rajdu, a jej brak powoduje niestety wykluczenie z rajdu. Mile widziane będą wszelkie elementy identyfikujące drużynę/zastęp/patrol typu koszulka, proporzec, itp.

8. PUNKTACJA
Każda jednostka harcerska biorąca udział w Harcerskim Rajdzie Radziejewskim będzie mogła zdobyć podczas 3 dni zmagań łącznie 100 punktów. Poniżej przedstawiamy co i w jaki sposób będzie oceniane przez organizatorów:

 • Zadanie przedrajdowe: 10 punktów
 • Umundurowanie + wizerunek: 10 punktów
 • Gra piątkowa: 20 punktów
 • Sobotnia trasa rajdowa: 60 punktów (10 konkurencji x 6pkt)

9. INNE INFORMACJE

 • Harcerski Rajd Radziejewski jest rajdem o charakterze turystycznym. Każdy patrol musi być przygotowany na nocleg pod namiotem, jak również na kilkunastu kilometrową trasę pieszą.
 • Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta rajdu, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych. Uczestniczących w rajdzie obowiązuje ponadto przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
 • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.
 • Nieprzestrzeganie powyższych norm może doprowadzić do wcześniejszego wydalenia uczestnika lub patrolu z rajdu.
 • Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun.
 • W razie rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
 • Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas rajdu odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub pełnoletni opiekunowie drużyn rajdowych.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.
 • Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant rajdu ogłasza na stronie internetowej rajdu.