Regulamin Rajdowy – Edycja 2020

1. ORGANIZATORZY RAJDU

2. TERMIN I MIEJSCE RAJDU
Rajd odbędzie się na terenie kompleksu leśnego „Las Radziejewski” (okolice Żyrardowa – woj. mazowieckie) w dniach 11-14 czerwca 2020 , bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy oczekują na patrole na starcie rajdu w piątek 11 czerwca od godziny 16:00. Program rajdu oraz wszelkie szczegółowe informacje patrole otrzymają wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

3. UCZESTNICY
Harcerski Rajd Radziejewski jest imprezą harcerską, przeznaczoną  dla Harcerzy Starszych i Wędrowników, choć jesteśmy przekonani, że Harcerze też sobie spokojnie dadzą radę. W rajdzie mogą brać udział drużyny harcerskie/zastępy/patrole oraz grupy zorganizowane zaproszone przez organizatora (we wszystkich przypadkach mogą być one maksymalnie 12 osobowe, minimalnie 6 osobowe). W skład każdego patrolu musi wejść co najmniej jedna pełnoletnia osoba (opiekun), która na starcie rajdu podpisze oświadczenie o odpowiedzialności za życie i zdrowie niepełnoletnich członków patrolu oraz oświadczenie o odpowiedzialności za szkody materialne wyrządzone przez niepełnoletnich członków patrolu.

4. ZGŁOSZENIA

Na zgłoszenia czekamy do 7 czerwca 2020, zastrzegamy sobie jednak możliwość zakończenia rejestracji patroli przed czasem, jeżeli przekroczona zostanie założona przez nas maksymalna ilość uczestników. Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Rajdu Radziejewskiego – Formularz Zgłoszeniowy. Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje:

 • nazwa patrolu
 • ilość osób w patrolu
 • hufiec macierzysty
 • kto jest pełnoletnim opiekunem.

Przed rajdem drużyny otrzymują potwierdzenie o zakwalifikowaniu na rajd, wraz ze szczegółową instrukcją i programem rajdu oraz zadaniem przedrajdowym do wykonania. Za przyjęty na trasę uważa się patrol, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

 • w terminie i w poprawny sposób prześle zgłoszenie do organizatorów,
 • dokona wpłaty wpisowego za wszystkich członków patrolu,
 • otrzyma drogą elektroniczną od komendy rajdu potwierdzenie przyjęcia na rajd.

5. PŁATNOŚCI
Koszt uczestnictwa w rajdzie, zależy od daty zgłoszenia:

 • patrole które zgłoszą się do 30.04.2020 – wpisowe wynosi 40 zł od osoby
 • patrole które zgłoszą się do 01.05 – 31.05.2020 – wpisowe wynosi 45 zł od osoby
 • patrole które zgłoszą się po 01.06.2020 – wpisowe wynosi 50 zł od osoby

Płatność należy dokonać  przelewem na konto:  19 1240 6348 1111 0000 5118 8632 – Hufiec ZHP Jaktorów, ul. j. Chełmońskiego 4 , 96-313 Jaktorów. W tytule przelewu prosimy wpisać : “DSZ – HRR2020 – Nazwa Patrolu”. Wpłata wpisowego musi być zaksięgowana na koncie organizatora najpóźniej 7 dni od daty zgłoszenia. Potwierdzenie wpłaty wpisowego prosimy przesłać na rajdowy adres mailowy: rajd@77mdh.pl

6. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA
Organizator zapewnia uczestnikom rajdu:

 • 4 dni doskonałej zabawy na najwyższym poziomie,
 • atrakcyjny koncert w sobotę,
 • dostęp do wody pitnej,
 • gorący posiłek w sobotę – ze względów technicznych nie mamy możliwości zapewnienia posiłków bezmięsnych i bezglutenowych,
 • miejsce noclegowe pod namiot,
 • wrzątek do kolacji i śniadań w miejscu noclegu,
 • mapę terenu w skali 1:10000,
 • dyplomy uczestnictwa w rajdzie,
 • wartościowe nagrody dla najlepszych.

7. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK PATROLU
Każdy patrol we własnym zakresie zapewnia sobie: namioty, śpiwory, karimaty, apteczkę pierwszej pomocy, prowiant, naczynia na ciepły posiłek, przybory toaletowe, apteczkę, busolę, zgodę macierzystego hufca na udział w rajdzie oraz ubezpieczenie NNW. Polisę ubezpieczeniową oraz zgodę hufca należy okazać przy meldowaniu się w bazie rajdu, ich brak powoduje niestety wykluczenie z rajdu. Mile widziane będą wszelkie elementy identyfikujące drużynę/zastęp/patrol typu koszulka, proporzec, itp.

8. PUNKTACJA
Każda jednostka harcerska biorąca udział w Harcerskim Rajdzie Radziejewskim będzie mogła zdobyć podczas 4 dni zmagań łącznie 100 punktów. Poniżej przedstawiamy co i w jaki sposób będzie oceniane przez organizatorów:

 • Zadanie przedrajdowe: 15 punktów
 • Umundurowanie + wizerunek: 15 punktów
 • Piątkowa zadanie: 20 punktów
 • Sobotnia trasa rajdowa: 50 punktów

9. INNE INFORMACJE

  • Harcerski Rajd Radziejewski jest rajdem o charakterze turystycznym. Każdy patrol musi być przygotowany na nocleg pod namiotem, jak również na kilkunastu kilometrową trasę pieszą.
  • Uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz zarządzeń porządkowych komendanta rajdu, a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych. Uczestniczących w rajdzie obowiązuje ponadto przestrzeganie Prawa Harcerskiego.
  • Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do komendanta rajdu.
  • Nieprzestrzeganie powyższych norm może doprowadzić do wcześniejszego wydalenia uczestnika lub patrolu z rajdu.
  • Za szkody wyrządzone przez członków patrolu odpowiada jego opiekun.
  • W razie rezygnacji z uczestnictwa w rajdzie po przyjęciu zgłoszenia, wpisowe nie będzie zwracane, a uczestnicy tracą prawo do wszelkich świadczeń.
  • Za zdrowie i życie uczestników oraz szkody materialne wyrządzone podczas rajdu odpowiadają pełnoletni instruktorzy lub pełnoletni opiekunowie drużyn rajdowych.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.
  • Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant rajdu ogłasza na stronie internetowej rajdu.